HR

Obsługa kadrowo-płacowa (HR)

Oferujemy następujące usługi kadrowo-płacowe :

 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Sporządzanie list płac z umów o pracę
 • Prowadzenie ewidencji potrąceń z wynagrodzeń pracowników z tytułu zajęć
 • Prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Tworzenie rachunków i innej niezbędnej dokumentacji dla umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji
 • Obsługa pracowników w programie Płatnik
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Przygotowywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Bieżące informowanie klienta o terminach i wartości zbliżających się płatności
 • Opracowywanie niezbędnych danych dla potrzeb sprawozdawczości (GUS, URE, PFRON, itd.)
 • Wystawianie zaświadczeń dla potrzeb pracowniczych
 • Sporządzanie pism urzędowych
 • Oraz wiele więcej w zależności od indywidualnych potrzeb klienta

 

 

Kontakt
(+48) 32 457 04 14
(+48) 609 020 901
biuro(at)southenergy.pl